De Lokatie: meer dan een winkel

25 jaar sociaal maatschappelijk ondernemen
Stichting kringloopbedrijf De Lokatie is een recyclingbedrijf dat bijdraagt aan de verlenging van de levensduur van goederen. Tevens bieden wij werkplekken voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De Stichting is opgericht vanuit de samenwerkende GGZ-instellingen in Amsterdam als een Sociale Firma en heeft de afgelopen 25 jaar haar bestaansrecht bewezen. De Lokatie is een hybride organisatie. We zijn tegelijk winkel, opleidingsplaats, stageplek, plek waar dingen worden gemaakt, plek van ontmoeting en opvang en milieupunt. Een plek, van waaruit culturele en educatieve activiteiten worden ontwikkeld. Kortom een sociale onderneming, die letterlijk en figuurlijk midden in de wijk staat.

Onze medewerkers
Kringloopbedrijf De Lokatie is een sociale firma waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de meest uiteenlopende werkzaamheden kunnen verrichten. Rekening houdend met de beperkingen van de deelnemers wordt er gewerkt aan uitbreiding van hun competenties en gezocht naar de benutbare mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Vele honderden deelnemers hebben via onze trajecten een nieuwe kans gekregen.
Veel trajecten voeren we uit in opdracht van Gemeente Amsterdam afdeling Werk en Re-integratie. Op alle niveaus is het mogelijk om bij ons in te stromen. In het kader van de WMO bieden wij dagbesteding als onderaannemer aan voor alle instellingen voor de Psychiatrie in Amsterdam.
De werkervaringsplekken kunnen binnen de hele organisatie worden ingevuld. Jobcoaches staan klaar om de medewerkers door motiverende begeleiding te ondersteunen bij het laden, lossen, sorteren, repareren, prijzen, etaleren en verkopen van tweedehands goederen. Tevens worden deelnemers via onze werkervaringsplekken opgeleid, zodat ze inzetbaar zijn voor functies buiten onze organisatie. Het grote verschil met reguliere bedrijven is dat De Lokatie het werk met zoveel mogelijk mensen uitvoert. Wanneer de financiën het toelaten breiden we het aantal betaalde banen uit. De interne jobcoach organisatie begeleidt al deze medewerkers.

Upcyclen, hernieuwen, maken 
Producten die niet direct verkoopbaar zijn worden geupcycled. Via Reliving.nl en Vlinn.nl, RepairCafé, Inforsa, Maak Gemeenschap de Hoop, Broedstraten, en vele andere ontwerpers en kunstenaars.
Ons verf upcycle project staat startklaar om zo ongebruikte Latexverf te recyclen via onze eigen verfmengstraat.
Wij maken nieuwe kleding van gebruikte kledingstukken. Het ontwerpen én het dragen ervan is een kleine rage.
In de computershop Log In van de Regenboog worden gebruikte computers klaar gemaakt voor een tweede leven. Aan mensen, die niet handig zijn met computers, wordt door het ACC les en ondersteuning gegeven.

Oud Noord ontmoet Buiksloterham: ontmoeten en verbinden
De Lokatie slaat de brug tussen de vernieuwde Buiksloterham en Oud-Noord. De Lokatie biedt bewoners van Oud-Noord de mogelijkheid goede spullen te kopen voor een aantrekkelijke prijs. Veel van onze medewerkers wonen in Noord. Bij de Lokatie ontmoeten klanten en medewerkers elkaar. Meer dan 450 klanten per dag bezoeken de Lokatie op de Distelweg. Veel klanten komen meerdere keren per week voor koopjesjacht (avontuur) of omdat ze voor weinig geld spullen kunnen kopen met gebruikmaking van de Stadspas korting (armoedebeleid). Ook komen er klanten dagelijks langs puur om andere mensen te ontmoeten, voor de dagelijkse gesprekken (eenzaamheid).
Deze diverse rollen speelt De Locatie al 25 jaar in Amsterdam; sinds 2005 bevindt zich onze hoofdvestiging op de Distelweg.

De Lokatie al meer dan 15 jaar circulair in Buiksloterham
De Lokatie heeft in de afgelopen 25 jaar bijgedragen aan ruim 18.700 TON aan CO2 BESPARING. Dat is vergelijkbaar met het verwarmen van 7550 woningen en 10.250 voetbalvelden aan bos. 
Alleen al in 2020 was 748 ton CO2 bespaard door 858 ton goederen inzameling, sortering en recycling.. De Lokatie en de Gemeente Amsterdam hebben een inzamelovereenkomst gesloten, waarvan het doel is bij te dragen aan de opdracht die de Gemeente heeft om het huishoudelijk afval te verminderen en producthergebruik te bevorderen. Gescheiden inzamelen van afval is belangrijk, maar hergebruik is beter!
Wij stimuleren het hergebruik van grondstoffen en producten van huishoudelijke aard. Verkoopbare spullen worden gratis afgehaald bij bewoners van Amsterdam. Deze producten worden verkocht in onze winkels, op onlineplatforms als Marktplaats.nl en Boekwinkeltjes.nl, uiteraard tegen zeer sociale prijzen.
Veel lokale initiatieven worden ondersteund door het geven/uitlenen van goederen en/of diensten, zoals: buurthuizen/weggeefwinkels/theaters/festivals/zorginstellingen/Gered Gereedschap/scholen, huisvesting statushouders, etc.

Horeca: voor een betaalbaar broodje en bak koffie
Met Koffie op Lokatie bieden wij samen met onze partnerorganisatie Roads naast betaalbare consumpties ook een ontmoetingsplek voor bewoners van Buiksloterham en omliggende buurten. Koffie op Lokatie biedt een mooie dagbestedingsplek in laagdrempelige horeca. Hier worden ook activiteiten georganiseerd voor bezoekers zoals spelletjes middagen en knutselen.

Cultuur
In de afgelopen jaren zijn er voorstellingen gehouden in onze locaties, zoals boeklezingen, veilingen&taxaties, kunstprojecten, festivals en foto-exposities. De Lokatie neemt deel aan het Over IJ-Festival (hoe?.....). Theatervoorstellingen in de winkel van o.a. theatergezelschap De Warme Winkel waren een groot succes.

Samenwerkingspartners
De Lokatie werkt op het gebied van dagbesteding en werkgelegenheid samen met o.a. Roads, De Regenboog Groep Amsterdam, HVO/Querido Stichting, Mentrum, Philadelphia, Cordaan, Gemeente Amsterdam, Gemeente Waterland, Gemeente Oostzaan en Inforsa.
Daarnaast zijn er samenwerkingsverbanden op ander vlak met de Zorgkringloop, Gered Gereedschap, AEB, ROC's, Kolom scholen, Jan des Bouvriecollege en nog vele andere instellingen.

100% Kringloop

De Lokatie is lid van de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN). Voorwaarde voor lidmaatschap is het kunnen voeren van het keurmerk 100% Kringloop.
Het Keurmerk Kringloopbedrijven® is in het leven geroepen om professionele kringlooporganisaties de mogelijkheid te bieden zichzelf te onderscheiden.
Het hebben van het Keurmerk Kringloopbedrijven certificaat betekent onder meer dat wordt nagegaan of kringloopbedrijven hun sociale en milieu doelstellingen vastleggen en operationaliseren, hierover transparant zijn, oog hebben voor hun omgeving, dat arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op collectieve afspraken en dat de interne bedrijfsprocessen op een heldere wijze zijn vastgelegd.